Hemmässan
www.hemmassan.se

Engelska termer på fröpåsar

Många tillverkare av fröer för odling kommer från England och texten på fröpåsarna är därför på engelska. Lär dig vanliga odlingstermer på engelska här.

Engelska Svenska
Annual Ettårig planta
Biennal Tvåårig planta (År 1: bladrosett, År 2: blomma)
Bulb Lök
Branching Grenande
Climber Klättrande växt
Crop Gröda
Cut flower Snittblomma
Drained Dränerad
Edible Ätlig.
Foliage Bladverk
Fragrant Doftande
Greenhouse Växthus
Germination Groning
Habitat Växtplats
Hardy annual (HA) Ettårig planta som man kan så direkt ute.
Hedge Häck
Half hardy annual (HHA) Ettårig planta som sås tidigt på våren och odlas i skyddat läge (frostkänsliga)
Hardy perennial (HP) Flerårig planta som blommar varje år från och med andra året.
Half hardy perennial (HHP) Flerårig planta som blommar varje år från och med andra säsongen. Ej frosttålig.
Harvest Skörd
Moist Fuktig
Poisonous Giftig
Fertilizers Konstgödsel
Scythe mowing Lieslåtter
Potplant Krukväxt
Rockery plant Stenpartiväxt
Cultivation technique Odlingsteknik
Sandy Sandig
Open-air cultivation Odling på friland
Parent variety Modersort
Seed Frö
Organic soil Mulljord
Seed pod Fröställning
Shrub Buske
Soil Jord
Sow
Stem Stjälk
Tree Träd
Trailing Revande
Plant nutrients Växtnäringsämnen
Secondary distribution Sekundär spridning
Growing season Växtsäsong